-A A +A
Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης & Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (privacy policy) ιστοτόπου marionvouzas.com
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Καλωσορίσατε στον διαδικτυακό τόπο του www.marionvouzas.com (https://www.marionvouzas.com), όπου μπορείτε να βρείτε δερμάτινα αξεσουάρ ένδυσης. Η ιστοσελίδα μας παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της επιχείρησης. Η επιχείρηση δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Εξυπηρέτηση πελατών

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμο να απαντήσει στα ερωτήματά σας μέσω e-mail στο info@marionvouzas.com είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας και το μήνυμά σας στη σχετική φόρμα Επικοινωνίας της σελίδας μας.
Εάν προτιμάτε την τηλεφωνική επικοινωνία, παρακαλώ καλέστε στο τηλέφωνο 2310233435.
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

2. Ποιοι είμαστε

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.marionvouzas.com (https://www.marionvouzas.com) είναι ο διαδικτυακός χώρος παρουσίασης (ιστοσελίδα) των προϊόντων της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΒΟΥΖΑΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Θερμαϊκού 17, περιοχή Ωραιόκαστρο Τ.Κ. 56430, με υποκατάστημα επί της οδού Ν. Φωκά 13, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54621 με Α.Φ.Μ. 027410990, Δ.Ο.Υ. Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (εφεξής «Επιχείρηση»), με Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 037047705000 (μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης), τηλ. επικοινωνίας 2310233435, e-mail info@marionvouzas.com. Η επιχείρησή μας ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.marionvouzas.com (https://www.marionvouzas.com) συμμορφούμενη στις επιταγές του Ν. 2251/1994 και την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Προϋποθέσεις πρόσβασης - Αποδοχή των όρων χρήσης

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος διέπεται από τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβασή σας σε αυτή, καθώς και για τη χρήση της τελευταίας ως επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης. Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να εντοπίσετε και να ενημερωθείτε για τους όρους χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται σε σημείο εμφανές, με εύκολη και άμεση για εσάς πρόσβαση. Για τους λόγους αυτούς, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή των όρων αυτής.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να αποφύγει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της παραγγελίας σας, σημαίνει αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.
Συνιστούμε την προσεκτική ανάγνωση των όρων χρήσης κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδικτυακό μας τόπο, καθώς οι όροι χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου, αλλά και οι εν γένει όροι συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, πάντα όμως τηρώντας τις κείμενες διατάξεις. Η δημιουργία νέων όρων, αλλά και η τροποποίηση ή κατάργηση των ήδη υπαρχόντων είναι δυνατή με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, και η χρήση της ιστοσελίδας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών προϋποθέτει και επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε τις ως άνω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την επιχείρηση. Τυχόν ήδη επιβεβαιωμένες από την επιχείρηση παραγγελίες, διέπονται από τους όρους που ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι κριθούν ως άκυροι, δεν επέρχεται ακυρότητα των υπολοίπων.
Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και για τον λόγο αυτό η επιχείρηση δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των σε αυτήν παρεχομένων υπηρεσιών, προκειμένου να προβεί σε συντήρηση, βελτίωση, αναβάθμισή της κ.α., με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που αντλούν επισκέπτες και τρίτοι φορείς από τον νόμο ή από σύμβαση με την επιχείρηση.

4. Ανήλικοι χρήστες
Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνετε ότι είστε ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία σας είναι μικρότερη των δέκα οχτώ (18) ετών αλλά μεγαλύτερη των δέκα τριών (13), έχετε δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος πρέπει να αποδέχεται τους παρόντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρησή μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστοτόπου μας, φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

5. Λειτουργία της ιστοσελίδας μας
Για να εκτελεστεί η παραγγελία, απαιτείται συμπλήρωση/αποστολή της σχετικής φόρμας με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του χρήστη/πελάτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail). Όλα τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν αυστηρά απόρρητα, ελέγχονται μόνο από τους υπεύθυνους διαχείρισης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και δεν μπορεί η επιχείρηση μας να τα μοιραστεί με τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του πελάτη/χρήστη, εκτός αν είναι υποχρεωτικό, σύμφωνα με το νόμο ή για τον σκοπό της αποστολής της παραγγελίας σας.
Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή να απαγορεύει τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η λειτουργία του μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη προειδοποίηση ή γνωστοποίηση της βούλησής αυτής. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους όρους συναλλαγών της, να βελτιώνει και να ενημερώνει την ιστοσελίδα της, για αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα σας συστήνουμε να διαβάζετε την ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές (οι τυχόν αλλαγές στους όρους δεν αφορούν παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει).

6. Ευθύνη της επιχείρησής μας
Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η επιχείρησή μας, λόγω της φύσης του διαδικτύου και του όγκου πληροφοριών που μεταδίδονται σε αυτό, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτα μέρη στην ιστοσελίδα μας και σε κάθε σχετικό με αυτή μέσο. Η επιχείρησή μας φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες, που η ίδια δημοσιεύει με οποιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα www.marionvouzas.com, εφόσον έχει νομική υποχρέωση προς παροχή ακριβούς, ασφαλούς περιεχομένου που τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου, επιφυλασσόμενη για τυχόν σφάλματα και παραλείψεις ήσσονος σημασίας, όπως για παράδειγμα τυπογραφικά λάθη ή παρόμοια σφάλματα, καθώς και για ενδεχόμενα σφάλματα στις αναγραφόμενες και εμφανιζόμενες πληροφορίες που μπορεί να οφείλονται σε τεχνολογικές αστοχίες – λάθη, «ανθρώπινα» λάθη ή/και λανθασμένες πληροφορίες από τυχόν προμηθευτές, έστω και από αμέλεια. Αν διαπιστώσετε κάποιο σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας καλούμε να αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marionvouzas.com ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310 233435.
Συναφώς, σας γνωστοποιούμε ότι διενεργούμε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες ελέγχου ως προς το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

7. Τιμές προϊόντων
Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας μας συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και κάθε άλλο τέλος. Οι τιμές αφορούν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας και οι διάφορες προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι δε τιμές δύνανται να διαφοροποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Εάν έχει γίνει αναπροσαρμογή στις τιμές και έχετε παραγγείλει κάποιο προϊόν θα το παραλάβετε με την τιμή που ίσχυε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.
Αν κάποιο προϊόν δεν αναγράφει τιμή ή είναι μηδενική, μπορεί να προήλθε από λάθος καταχώρηση, οπότε δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στο τηλέφωνο 2310 233435 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marionvouzas.com .
Στις περιπτώσεις που η αποστολή των προϊόντων μας συνεπάγεται έξοδα, σας ενημερώνουμε σχετικά.

8. Διαφήμιση & Σύνδεσμοι (Links)
Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να περιλαμβάνει διαφημίσεις στην ιστοσελίδα www.marionvouzas.com, με την μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), συνδέσμων υπερκειμένου σε κείμενο (text links), πλαισίων (frames), καθώς και με κάθε άλλο μέσο που κρίνεται πρόσφορο, χωρίς να επηρεάζεται η αγοραστική σας εμπειρία. Ρητώς αποποιούμαστε της ευθύνης ως προς το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων, όπου οι ανωτέρω διαφημίσεις παραπέμπουν καθώς και ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που τυχόν προσφέρουν. Στα πλαίσια της χρηστής και εύρυθμης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας και του συμπεριλαμβανομένου σε αυτήν ηλεκτρονικού καταστήματος, ενεργούμε σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, απέχοντας από αθέμιτες, παραπλανητικές ή καταχρηστικές συναλλακτικές πρακτικές, με σκοπό να σας παρέχουμε κατά τη χρήση της παρούσας ολοκληρωμένη, αξιόπιστη και φιλική εξυπηρέτηση.
Συναφώς, η ιστοσελίδα μας δεν δύναται να ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει με οποιονδήποτε τρόπο. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται καθαρά για λόγους ευκολίας και η επιχείρηση μας δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το υλικό και ό, τι συνδέεται με τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Επισκέπτεστε τις ως άνω ιστοσελίδες με δική σας ευθύνη.

9. Ασφάλεια Περιήγησης και Συναλλαγών
Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, κύριο μέλημά μας αποτελεί η ασφάλειά σας. Όλες οι συναλλαγές με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καθώς και κάθε επιπλέον παρεχόμενη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπηρεσία, ελέγχονται και προστατεύονται από εξειδικευμένα προγράμματα εναντίον της μετάδοσης ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού. Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα και ελλείψεις κατά τη λειτουργία των ως άνω προγραμμάτων προστασίας. Για την περαιτέρω εξασφάλισή σας από τον κίνδυνο παρεμβολής κακόβουλου λογισμικού, προτείνεται κατά την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και σε και σε κάθε διαδικτυακό τόπο εν γένει, η χρήση λογισμικού προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς (antivirus software).
Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω του ιστοτόπου μας (πληρωμή με κάρτα), κατά την πραγματοποίηση αυτών μεταφέρεστε σε προστατευμένο περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αναλυτικά θα περιγραφεί και στο αντίστοιχο κεφάλαιο σχετικά με τη διενέργεια πληρωμών.

10. Υποχρεώσεις χρηστών
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, κατά τη χρήση αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με κάθε σχετική διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και με κάθε σχετική διάταξη ευρωπαϊκού ή διεθνούς δικαίου, η οποία διέπει τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η άσκηση των δικαιωμάτων τους οφείλει να γίνεται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό των δικαιωμάτων τους (άρθρο 281 Α.Κ.).
Επιπλέον, οι επισκέπτες του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.marionvouzas.com υποχρεούνται να συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους λοιπούς χρήστες και τους διαχειριστές της ιστοσελίδας μας. Στα πλαίσια αυτά, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα μέσα αλληλεπίδρασης του ιστοχώρου αυτού, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία και τα συνδεδεμένα με αυτόν και την επιχείρηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, facebook κ.ά.) για τη με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση (μέσω αναρτήσεων, σχολίων, δημοσιεύσεων, μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.ά.) περιεχομένου παράνομου περιεχομένου.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.marionvouzas.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Στην περίπτωση που ανακύψουν διαφορές κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενων όρων ή εκ πάσης φύσεως συναλλαγής και παρεχόμενης υπηρεσίας με την ιστοσελίδα www.marionvouzas.com, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό ισχύει κατά τον χρόνο γέννησης της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανόνων ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων. Ενδεικτικά, μεταξύ των διαφορών που διέπονται από το ως άνω οριζόμενο ως εφαρμοστέο δίκαιο, αναφέρονται οι διαφορές που προκύπτουν από την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές των υπηρεσιών και προϊόντων της επιχείρησης και την εν γένει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος αρμόδια είναι τα ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία

info@marionvouzas.com

+30 2310 233 435

Εγγραφείτε

Newsletters

Newsletters

Συνδεθείτε με τον κόσμο της Marion Vouzas

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA