-A A +A
Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική Απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα - Πολιτική Απορρήτου

X. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχουμε δημιουργήσει τον παρόντα ιστότοπο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών μας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο o πελάτης/χρήστης να μας παρέχει κάποια προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, email), με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας, την τιμολόγησή της και την παράδοση της.
Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται πληροφορίες που σας αφορούν (δεδομένα), πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά σας και τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Κανονισμός (ΕE) 2016/679, γνωστός εν συντομία ως GDPR ή ΓΚΠΔ], τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως τους Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Λαμβάνουμε, δε, όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία τους, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απευθύνεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που αλληλεπιδρά με την επιχείρηση μας με οποιονδήποτε τρόπο, λ.χ. κάνοντας κάποια συναλλαγή μαζί μας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον ενημέρωσης για τα προϊόντα μας, επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας την παρούσα σελίδα στο διαδίκτυο ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η επιχείρηση μας, σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και πληροφοριών που μας εμπιστεύονται.

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό
Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα, παρά μόνο όσα οι ίδιοι καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο κατάστημα, την διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών σας και την εγγραφή σας στην υπηρεσία ενημέρωσης (newsletter), συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, αριθμοί τηλεφώνου, email ή όσα αυτόματα συλλέγονται μέσω καταγραφής της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου (IP) του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας του δικτυακού τόπου μας Επιπλέον, συλλέγονται cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του ιστοχώρου μας, να διαχειριστούμε την εγγραφή σας με τη δημιουργία προφίλ, να σας ενημερώνουμε για νέες αφίξεις και προσφορές, εφόσον οι ίδιοι το ζητήσατε, καθώς και να εκτελέσουμε με τον προσήκοντα τρόπο την παραγγελία σας (καταγραφή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αποστολή αυτής).

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στο άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τον ιστότοπο www.marionvouzas.com είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΒΟΥΖΑΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Θερμαϊκού 17, Ωραιόκαστρο, Τ.Κ. 56430, με υποκατάστημα επί της οδού Ν. Φωκά 13, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54621, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 233435, email: info@marionvouzas.com .

Αποδέκτες των δεδομένων
Σε κάποιες περιπτώσεις μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τρίτα πρόσωπα. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους και αφορά μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαίο για τους κάτωθι σκοπούς. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:
-Εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας, της προώθησης των προϊόντων μας ή την εκτέλεση και αποστολή της παραγγελίας σας,
- Εταιρείες IT ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία υποστηρίζουν την ιστοσελίδα μας και τα λοιπά ηλεκτρονικά μας συστήματα,
- Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
- Οργανισμοί πρόληψης και εντοπισμού απάτης, για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση εγκληματικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις μας ή στα ηλεκτρονικά μας συστήματα,
- Δικηγόροι, δικαστικές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Μοιραζόμαστε τα δεδομένα με τα πρόσωπα αυτά μόνο εφόσον χρειαστεί να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην επιχείρησή μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου με την εγγραφή σας (υπηρεσία ενημέρωσης newsletter ή δημιουργία λογαριασμού μετά από πραγματοποίηση αγοράς) θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα MARION VOUZAS, εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα πέντε έτη από την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης.
Ο χρόνος που τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν εξαρτάται, προσθέτως, από τις σχετικές υποχρεώσεις της επιχείρησής μας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Επίσης, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστικών αρχών αναφορικά με την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή σε περίπτωση που τούτο απαιτείται από το νόμο ή προς συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

Ασφάλεια δεδομένων
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.
Όσο δε αφορά την ασφάλεια διενέργειας πληρωμών με τη χρήση πιστωτικών/τραπεζικών καρτών, αυτές διενεργούνται σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, χωρίς την οποιαδήποτε ανάμιξη της επιχείρησής μας.

Τα δικαιώματα σας
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
• δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας: είναι το δικαίωμά σας να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιο λόγο, το οποίο και ικανοποιείται από την παροχή των ως άνω πληροφοριών από την επιχείρησή μας. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση,
• δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
• δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων σας,
• δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και μας έχετε παράσχει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας (π.χ. διαγραφή σας από την υπηρεσία ενημέρωσης-newsletter),
• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, έχετε δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους, δεν είναι πλέον απαραίτητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
• δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
• δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, δηλ. έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιχείρησή μας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση info@marionvouzas.com ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2310 233435. Θα σας ενημερώσουμε για τις πραγματοποιούμενες ενέργειες, σύμφωνα με το αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.
Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Για την ενδεχόμενη αυτή παράταση θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους της πιθανής καθυστέρησης. Εφόσον έχετε υποβάλλει το αίτημά σας με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, επίσης με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν έχετε ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Δικαίωμα καταγγελίας
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr. Εναλλακτικά μέσω του ιστοτόπου https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi και εφόσον έχετε τηρήσει τις υποχρεώσεις που εκεί περιγράφονται.
Προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας, συνιστούμε να προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρησή μας, στα πλαίσια άσκησης των ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενων δικαιωμάτων σας.

 

Επικοινωνία

info@marionvouzas.com

+30 2310 233 435

Εγγραφείτε

Newsletters

Newsletters

Συνδεθείτε με τον κόσμο της Marion Vouzas

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA