-A A +A
Πνευματική Ιδιοκτησία - COOKIES

Πνευματική Ιδιοκτησία - COOKIES

Πνευματική Ιδιοκτησία - COOKIES

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Σας ενημερώνουμε ότι όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας www.marionvouzas.com , σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, λογοτύπων, γραφικών, λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, newsletter κ.ά, αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπου οι τελευταίες εφαρμόζονται, εξαιρουμένης της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων της οποίας η επιχείρησή μας νομίμως κάνει χρήση. Η δε παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Αντίστοιχα, ως προς τα διακριτικά γνωρίσματα και τίτλους τόσο της επιχείρησης και του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.marionvouzas.com , όσο και των προβαλλόμενων σε αυτό προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού (Ν.146/1914), ενώ ως προς τα νομίμως κατοχυρωθέντα εμπορικά σήματα εφαρμόζεται η περί εμπορικών σημάτων ισχύουσα νομοθεσία. Στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εφαρμόζονται τέλος οι διατάξεις περί προστασίας των βάσεων δεδομένων στον βαθμό που η ιστοσελίδα www.marionvouzas.com φέρει χαρακτηριστικά αυτών.
Απαγορεύεται και τιμωρείται κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των ως άνω έργων και όσων άλλων προκύψει ότι τυγχάνουν προστασίας, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Επίσης, απαγορεύεται στους επισκέπτες να κατεβάζουν (download) το περιεχόμενο της παρούσης καθώς και να το αποθηκεύουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή, να το μεταφράζουν, διασκευάζουν, προσαρμόζουν ή να μετατρέπουν εν γένει, να το διανείμουν ή να το μεταδίδουν στο κοινό με την χρήση οποιουδήποτε μέσου, δωρεάν ή επ’ αμοιβής. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίηση των περιεχόμενων στην ιστοσελίδα μας ως άνω έργων, όπως και κάθε προσβολή του δημιουργού εξαιτίας των συνθηκών υπό τις οποίες τα τελευταία παρουσιάζονται.
Ειδικότερα ως προς τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας μας, απαγορεύεται στους επισκέπτες να προβαίνουν στην αναπαραγωγή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, είτε διαρκώς είτε προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και στη μετατροπή αυτών, ενδεικτικά μέσω προσαρμογής, μετάφρασής τους κ.ά. Περαιτέρω απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, αυτούσιων ή κατόπιν μετατροπής τους.
Απαγορεύεται τέλος η από οποιονδήποτε τρίτο καταχώριση και χρήση ονόματος χώρου (domain name) που είναι όμοιο με το όνομα χώρου της παρούσας ιστοσελίδας (www.marionvouzas.com ), το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του οποίου ανήκει στην επιχείρησή μας.

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ «COOKIES»
Για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε, να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή, καθώς και για να διευκολύνουμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) και να βελτιστοποιήσουμε τις παρεχόμενες εντός αυτής υπηρεσίες, χρησιμοποιούμε cookies. Με την αποδοχή των τελευταίων κατά την είσοδό σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, μας βοηθάτε να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση και της δικής σας περιήγησης. Τα cookies αποτελούν αρχεία αναγνώρισης με τη μορφή κειμένου που αυτόματα με την αποδοχή τους εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, χωρίς να επιβαρύνουν την λειτουργία του και χωρίς να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας αρχεία ή και στο λογισμικό που βρίσκονται αποθηκευμένα σε αυτόν. Η λειτουργία τους συνίσταται στην συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων και στην αποθήκευση αυτών στον τερματικό εξοπλισμό του επισκέπτη, με σκοπό την εκ νέου αναγνώριση αυτού κατά την επανείσοδό του στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies, προκειμένου να συγκεντρώσει στατιστικά δεδομένα που βοηθούν στην αναγνώριση σας μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται μέσω αυτών η ταυτότητά σας. Με τον τρόπο αυτό, δυνάμεθα να σας παρέχουμε ταχύτερη εξυπηρέτηση βασισμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις, ευκολότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας παραγγελιών και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση εν γένει, μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα, μέσω των cookies συλλέγουμε πληροφορίες για τις πρόσφατες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, το υλικό που είδατε κατά την επίσκεψή σας, τις επιλογές σας ως προς τη γλώσσα και τα προϊόντα που έχετε προσθέσει στο καλάθι των αγορών σας.
Η χρήση των αρχείων «Cookies» λαμβάνει χώρα μετά από τη συγκατάθεσή σας, η οποία παρέχεται μέσω των ειδικών ρυθμίσεων του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για την περιήγηση στο διαδίκτυο (φυλλομετρητής ιστού /browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής, και δύναται να περιοριστεί με αλλαγή των αντίστοιχων ρυθμίσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι με την απενεργοποίησή τους, οι ιστότοποι που τα χρησιμοποιούν δύναται να μην λειτουργούν. Μπορείτε να διαγράψετε τα αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας αρχεία cookies ανά πάσα στιγμή. Τυχόν χρήση αρχείων «Cookies» από την ιστοσελίδα μας για διαφημιστικούς σκοπούς γίνεται στα πλαίσια που ορίζει ο νόμος.
Χρησιμοποιούμε μόνο τα απολύτως αναγκαία cookies (λειτουργικά cookies), δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας, την προσήκουσα εκτέλεση των παραγγελιών σας και για να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή.

 

Επικοινωνία

info@marionvouzas.com

+30 2310 233 435

Εγγραφείτε

Newsletters

Newsletters

Συνδεθείτε με τον κόσμο της Marion Vouzas

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA