-A A +A
Επιστροφές - Ελαττώματα

Επιστροφές - Ελαττώματα

Επιστροφές - Ελαττώματα

VIII. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πολιτική επιστροφών
Η ιστοσελίδα www.marionvouzas.com, στηρίζοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο, σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στον ιστότοπο της και της συνέπειας και μακράς παρουσίας της στο χώρο των δερμάτινων ειδών, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές, κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές/Ακυρώσεις

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Α. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:
1.- Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη μεταξύ μας σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων.
2.- Η υπαναχώρηση πραγματοποιείται κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και της γνωστοποίησής της σε εμάς είτε στο τηλέφωνο 2310 233435 είτε στο e-mail: info@marionvouzas.com, αποστέλλοντας μια σαφή δήλωση της πρόθεσής σας να υπαναχωρήσετε κατ’ ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας.
3.- Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να επιστραφεί στην ίδια ακριβώς κατάσταση που παρελήφθη, χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί, χωρίς να έχει αφαιρεθεί κάποια ετικέτα ή άλλη σήμανση, πλήρες, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.
4.- Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό πώλησης (απόδειξη).
5.- Με τη υπαναχώρησή σας, μπορείτε να ζητήσετε πίσω τα χρήματα που έχετε καταβάλει ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν.
6.- Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοινώσατε την απόφαση υπαναχώρησης. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν εσάς. Αν το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση και χωρίς ελαττώματα, τότε ο πελάτης/αποστολέας έχει δικαίωμα να λάβει τα χρήματα που κατέβαλε για την αγορά του προϊόντος ή έτερο προϊόν (κατόπιν αιτήματος του και εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα) προς αντικατάσταση του αρχικού.
7.- Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Εάν δικαιούστε, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, εκτός από τα έξοδα που καταβάλατε για την αποστολή του προϊόντος, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» της ιστοσελίδας μας. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας.
8.- Αν το προϊόν έχει πωληθεί με κάποιο δώρο, τότε θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το δώρο.
9. - ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Η επιχείρηση μας, ως πωλητής, φέρει πάντοτε ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και για έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων μας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.

Δικαίωμα Επιστροφής/Αντικατάστασης/Επισκευής:
Η επιχείρηση μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να παρασκευάζονται με κάθε προσοχή και επιμέλεια και να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα. Για τον λόγο αυτό και ανεξαρτήτως του ως άνω δικαιώματός σας για υπαναχώρηση, το οποίο δεν θίγεται, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους.
Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη, σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την επιχείρηση μας. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε άμεσα επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail info@marionvouzas.com ή/και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 233435, δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση.
Εναλλακτικά και δεδομένου ότι η επιχείρηση μας αποτελεί τη σχεδιάστρια και κατασκευάστρια των δερμάτινων προϊόντων μας, μπορείτε να ζητήσετε την επισκευή του προϊόντος, η οποία και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας και χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση.
Οφείλουμε σε κάθε περίπτωση να σας ενημερώσουμε ότι, καθώς το δέρμα είναι φυσικό προϊόν, ελαφριές αποκλίσεις στην υφή ή τον χρωματισμό περισσοτέρων δερμάτινων προϊόντων του ιδίου είδους και τύπου, είναι φυσιολογικές και δεν συνιστούν ελάττωμά τους. Ομοίως, τυχόν αποχρωματισμός του δέρματος σε βάθος χρόνου (ακόμη και με ενδεχόμενη μεταφορά της βαφής του σε υγρό ύφασμα, π.χ. λόγο ιδρώτα), δεν συνιστά ελάττωμα αλλά φυσική ιδιότητα του δέρματος. Τα προϊόντα μας υφίστανται ειδική επεξεργασία για την αποφυγή του φαινομένου αυτού (resinato), η φθορά όμως της προστατευτικής τους στρώσης σε βάθος χρόνου είναι επίσης φυσιολογική και δε συνιστά πραγματικό ελάττωμα. Οπωσδήποτε, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης των προϊόντων μας, που αναγράφονται στο ιστολόγιο (blog) της επιχείρησής μας.

Επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα ελαττωματικό προϊόν παραδίδοντάς το στην εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDEX που συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μαζί με την απόδειξη αγοράς του. Εφόσον επιλέξετε τη SPEEDEX, καλύπτουμε τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Αν όμως επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) δικής σας επιλογής, θα επιβαρυνθείτε εσείς με τα έξοδα επιστροφής.

Αποτελέσματα Επιστροφής
Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση ή επισκευή (ανάλογα με το αίτημά σας). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Εάν επιλέξετε τη δυνατότητα της επισκευής, αυτή θα διενεργηθεί άμεσα και στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, κατόπιν επικοινωνίας μας.
Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, το ποσό που καταβάλατε για την αγορά του προϊόντος θα σας επιστραφεί στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής του προϊόντος σε εσάς. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.

 

Επικοινωνία

info@marionvouzas.com

+30 2310 233 435

Εγγραφείτε

Newsletters

Newsletters

Συνδεθείτε με τον κόσμο της Marion Vouzas

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

MasterCard VISA VISA MasterCard ID Check VISA